Snack om Turism

Nyheter, trender & inspiration om besöksnäringen med Stefan Gadd, Göteborg & Co

Så samverkar näringsliv och stad om vetenskapliga möten

AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal

AstraZeneca arbetar aktivt tillsammans med Göteborg & Co för att värva stora, internationella medicinska kongresser till Göteborg. Det unika samarbetet startade för ett par år sedan och har redan gett goda resultat.

– Kongresser stärker bilden av Göteborg som forskningsintensiv region och hjälper att få hit kompetens som kan fortsätta bygga spetskunskap, säger Matti Ahlqvist, platschef på AstraZeneca.

Matti Ahlqvist, AstraZeneca

AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal är bara varannan nyrekryterad forskare från Sverige. De övriga kommer från någon annanstans, och är efterfrågade för sin kompetens på många ställen i världen. Därför gäller det att Göteborgsregionen kan hävda sig i konkurrensen.

– De flyttar inte bara hit till oss som företag, utan till Göteborg som en plats i världen där man vill leva. Därför är bilden av staden viktig för oss och internationella kongresser är ett sätt att visa upp platsen och öka kunskapsutbytet.

Under 2016 år formades planerna för hur AstraZeneca skulle kunna arbeta tillsammans med Göteborgs Stad i att värva internationella medicinska kongresser. Tillsammans med mötesavdelningen på Göteborg & Co inleddes ett nära samarbete med att kartlägga möjliga kongresser.

På AstraZeneca i Mölndal finns 2 000 forskare från 50 länder. Bara varannan nyrekryterad forskare är från Sverige

Det är ett långsiktigt arbete. Att övertyga en internationell arrangör att förlägga sin kongress i Göteborg kan ta flera år. Men samarbetet har redan gett resultat, och inte bara genom att man lyckats värva nya kongresser.

– Sättet att jobba skapar i sig ett mervärde internt. Våra medarbetare engageras, stärker den vetenskapliga profilen på hela Göteborg med omnejd och bidrar med något där vi är unika. Det stärker också anledningen till att AstraZeneca finns just här.

Möten är av stor vikt för Göteborg och kommunfullmäktige gav Göteborg & Co i uppdrag att under 2018 ta fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. Syftet är att göra Göteborgs profil som mötesstad ännu starkare och skapa bättre förutsättningar för lokal forskning, företagande och hållbar tillväxt.

En strategisk plan för vetenskapliga möten har tagits fram av Göteborg & Co i samarbete med näringsliv, akademi och stad

Planen blev klar i höstas och en framgångsfaktor som pekas ut är ett fördjupat samarbete med näringsliv och akademi. Därför har flera av de globala företagen i regionen engagerats i arbetet med kartläggning och värvning av möten.

AstraZeneca är ett av dem som har kommit längst i det arbetet. Kanske hör det samman med att företaget också utvecklat nya innovativa arbetssätt på forskningsanläggningen i Mölndal, exempelvis det omtalade BioVenturehub. Men man ser flera fördelar med att Göteborg står värd för fler medicinska möten.

– Förutom att det stärker bilden av Göteborg som en kunskapsintensiv region är det är väldigt utvecklade att människor möts. Våra experter får träffa andra experter och vi får möjlighet att visa upp vår verksamhet på ett sätt som inte kunnat göra annars.

Samarbetet med Göteborg & Co har varit fruktbart för alla parter, anser Matti Ahlqvist. Både för staden, regionen och företaget.

– Det är inga baksidor alls. Det finns ett allmänt intresse från Göteborg att öka besöksnäringen i regionen. Och för oss att bidra till den vetenskapliga profilen och vårt bolags roll för tillväxt och utveckling. Det är en tydligt win-win för både oss och staden.

Denna artikel finns även på engelska här.

Författare: Stefan Gadd

I hela mitt yrkesliv har jag jobbat med press och media. Sedan 1998 är jag presschef på Göteborg & Co och har varit delaktig i den fantastiska utveckling som staden har genomgått som destination under den tiden. Stora evenemang, möten och kongresser, turism och näringslivsfrågor där syftet alltid är att utveckla vår stad så att den blir bättre både för de som besöker den och för oss som lever här. Åsikter och reflektioner som framförs i den här bloggen är mina egna.

Kommentarer är stängda.