Snack om Turism

Nyheter, trender & inspiration om besöksnäringen med Stefan Gadd, Göteborg & Co

Så kan Western Scandinavia bli en megaregion

OECD:s rapport är en rejäl lunta som beskriver hur regionen från Oslo till Malmö kan bli konkurrenskraftig som megaregion.

Enorma möjligheter, men också utmaningar i megaformat. Så kan man sammanfatta OECD:s rapport om hur Oslo-Göteborg-Malmö ska bli en sammanhängande region. Attraktivitet är en nyckelfråga.

Känner vi oss som västskandinaver? Det kanske är dags att börja vänja sig vid tanken. För en viktig ingrediens i idén om en megaregion från Oslo i norr till Öresund i söder är att vi som lever här känner att vi hör ihop.

Nyligen samlades politiker och beslutsfattare från hela sträckan från Oslo ända ner till Hamburg på Svenska Mässan för att lyssna när OECD redovisade sin stora rapport ”The megaregion of Western Scandinavia”. Den har tagit ett år av studier, intervjuer och analys och resulterat i en mastig lunta på drygt 250 sidor späckad med indikatorer, statistik och förslag.

Slutsatserna är både upplyftande och nedslående. På plussidan konstaterar OECD att städerna Oslo-Göteborg-Malmö kompletterar varandra väldigt bra. Få andra europeiska städer har lika stora möjligheter att utvecklas till en megaregion som via gemensam kultur och historia kan knytas ihop för att skapa en starkare ekonomisk bar och mer hållbart samhälle.
På minussidan är avståndet på 50 mil och bitvis dålig infrastruktur där tåget mellan Oslo och Göteborg är värsta exemplet. Det är också nedslående att många ambitiösa försök har gjorts genom åren med magert resultat.

OECD pekar ut flera anledningar till varför det är en bra idé att komma varandra närmare både logistiskt och mentalt. Den tydligaste är att det är i områden som riktigt stora städer, där många människor samlas som produktiviteten är som störst. Små städer som ligger nära de större är vinnare men båda har mycket att tjäna på effektiva transporter. Se där ännu ett argument för Västlänken!

I Köpenhamn så blickar man söderut mot Hamburg dit man om några år har en fast förbindelse. Det blir ännu en anledning för Oslo och Göteborg att knyta ihop sig bättre.
Attraktivitet kopplat till kultur och turism är ett område som särskilt pekas ut i rapporten. Redan i dag är hela kusten från norr till söder ett mycket attraktivt område för turistiska upplevelser och många norrmän åker regelbundet över till Sverige där de äger hus och köper billiga livsmedel.

Om man kompletterar med gemensamma kultur- och sportevenemang så hjälper det till att bygga en gemensam identitet och förmedlar bilden av ett levande område med stor dragningskraft, skriver OECD.

Goda grannar. Politiker från västra Skandinavien är helt överens om att knyta ihop sina regioner.

Politiker av olika färg från städer och regioner i hela megaregionen avslutade heldagen med att förklara hur överens de är om att detta är en oerhört viktig framtidsfråga. Nu återstår den grannlaga uppgiften att övertyga sina respektive regeringar om samma sak.

Hela OECD-rapporten på engelska och en sammanfattning på svenska finns att hämta här.

 

Författare: Stefan Gadd

I hela mitt yrkesliv har jag jobbat med press och media. Sedan 1998 är jag presschef på Göteborg & Co och har varit delaktig i den fantastiska utveckling som staden har genomgått som destination under den tiden. Stora evenemang, möten och kongresser, turism och näringslivsfrågor där syftet alltid är att utveckla vår stad så att den blir bättre både för de som besöker den och för oss som lever här. Åsikter och reflektioner som framförs i den här bloggen är mina egna.

Kommentarer är stängda.