Snack om Turism

Nyheter, trender & inspiration om besöksnäringen med Stefan Gadd, Göteborg & Co

12 april, 2019
av Stefan Gadd
Kommentarer inaktiverade för Mötesvärlden togs emot av Göteborg med gröna toner

Mötesvärlden togs emot av Göteborg med gröna toner

Assosiations World Congress & Expo öppnade på måndag 8 april. Photo: Bjšörn Olsson

I början av veckan samlades nära 500 internationella gäster på Associations World Congress & Expo i Svenska Mässan. Årets kanske viktigaste evenemang för mötesstaden Göteborg. Det blev ett avtryck i världsklass.

Inget överträffar det personliga mötet om det gäller att göra ett bestående in- eller avtryck. Den här veckan har Göteborg visat sina bästa personliga sidor för de 485 deltagarna vid Associations World Congress & Expo. Vädret varierade mellan söndagens 18 plusgrader ner till några minus två dagar senare. Minst lika rikt var utbudet under kongressdagarna.

Eva Flyborg, vice ordf i Göteborg & Co, invigningstalade och berättade om stadens mötesstrategi. Photo: Bjöšrn Olsson

Majoriteten av deltagarna har ledande befattningar i medicinska, vetenskapliga eller branschorganisationer. Den gemensamma nämnaren är kunskapsbasen i olika ämnen förknippade med samhällsnytta. Organisationerna arrangerar dessutom internationella möten och under AWC fanns många organisationer på plats, vars möten skulle vara intressanta för Göteborg att få. Vissa av dem håller mötesavdelningen på Göteborg & Co just nu på att bearbeta och har eller ska skicka in bud för inom den närmaste framtiden.

Fler än 60 talare var inbokade, däribland Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Car Group och Laura Sprechmann, tf vd Nobel Media. Deltagarna fick också veta hur en vetenskaplig kongress kan nå ut till allmänheten genom det framgångsrika exemplet European Stroke Organisation Conference, ESOC. Turgut Tatlisumak, professor i neurologi och Christian Blomstrand, professor emeritus i neurologi, båda från Göteborgs universitet, berättade om sina erfarenheter.

Istället för visitkort så kunde deltagarna byta kontakter digitalt med sin besöksbricka. Photo:Bjöšrn Olsson
Drygt 60 talare var engegarade i olika ämnen under AWC.
Photo: Bjöšrn Olsson

Det är lätt att känna sig stolt som göteborgare över det professionella arrangemanget. Alltifrån utsmyckningen – grönt, blommor och midsommar – till underhållningen med körsång och musik med anknytning till European Choir Games senare i år.

Det var flera av Europas ledande branschmedia på plats och så här avslutade James Lancaster sin artikel från kongressen:

“This year Gothenburg is hosting the European Choir Games. In 2021 it celebrates its 400th anniversary. So if you’re looking for an attractive, sustainable city with excellent meetings infrastructure, and one that will leave your delegates with music ringing in their ears…look no further.”

Läs mer på ami-Magazine här.

Flera destinationer från Europa och resten av världen fanns på plats för att knyta kontakter. Photo: Bjöšrn Olsson

21 mars, 2019
av Stefan Gadd
Inga kommentarer

Hotellgruppen som bidrar till en attraktivare destination

Kristian Andreasson och Alice von Geijer är ordförande och vice ordförande i Storhotellgruppen i Göteborg.

Sedan 40 år finns ett unikt samarbete mellan de stora hotellen i Göteborg. Konkurrenter blir samarbetspartners när det gäller att öka resandet till destinationen. I dag består Storhotellgruppen av de 23 största hotellen och arbetet är mer aktivt än någonsin.

Till vardags är Kristian Andreasson regionchef för Scandic i västra Sverige medan Alice von Geijer är hotelldirektör på konkurrenten Radisson Blu Riverside. Men de är också kollegor och samarbetar som ordförande och vice ordförande i Storhotellgruppen i Göteborg.

– Det som vi tillsammans gör ska driva resande till Göteborg, skapa anledningar till att besöka och att övernatta. Fram till dess att besökaren tagit beslutet att resa hit jobbar vi ihop vilket gynnar oss alla, säger Kristian Andreasson.

– Vi är såklart konkurrenter men också kollegor med likadana jobb. Många intryck och gemensamma frågor tar vi med in i gruppen, som exempelvis kompetensförsörjning och hur vi kan bidra till att staden och vår bransch utvecklas och ligger i framkant. Samtidigt finns en hög integritet och vi är bra på att hålla isär våra roller, säger Alice von Geijer.

Storhotellgruppen i Göteborg bildades som en ideell förening redan 1980. På den tiden var det betydligt färre hotell som nådde upp till medlemskriteriet om fler än 100 rum. I dag är de 23 medlemshotell med sammanlagt cirka 7 000 hotellrum och 4 500 anställda. Det finns också en gruppering för de mindre hotellen; Göteborgshotellen.

Radisson Blu Riverside ligger intill Lindholmen Science Park. Foto: Per Pixel Petersson/Göteborg & Co

Båda hotellgrupperingarna är aktiva i Göteborg & Co:s arbete med värvning av möten, evenemang och utveckling av destinationen.

– Vi kan diskutera frågor på en annan nivå än vad man vanligtvis kan göra. En förutsättning för att detta ska fungera är att Göteborg & Co finns som en sammanhållande länk. Alla är medvetna om att det är en neutral part utan eget vinstintresse, säger Kristian Andreasson.

Arbetsmodellen gör att hotellen är med tidigt i processen när Göteborg ska värva en stor vetenskaplig kongress eller evenemang. För en arrangör blir det enklare att ha en kontaktväg till samtliga hotell jämfört med att kontakta varje hotell separat, vilket är vanligt i andra städer.

– Det ska vara enkelt att göra affärer med Göteborg och det fungerar bra. Samarbetet är unikt och man är lite avundsjuk på oss i både Stockholm och Malmö, säger Alice von Geijer.

Storhotellgruppens egna affärsplan fokuserar på fyra områden som man särskilt arbetar med: Samverkan, Tillgänglighet, Säkerhet och Kompetensförsörjning. Det innebär att driva frågor om utveckling av reseanledningar, bättre tillgänglighet till Göteborg, marknadsföring och utbildningar.

Halloween på Liseberg.

Exempel på projekt som stöttats av hotellen är Höststaden med Halloween på Liseberg, Volvo Ocean Race och kringarrangemang vid evenemang. Det kan också handla om gemensam certifiering av säkerhet eller miljö. Eller värvning av möten och evenemang.

– Stora möten och evenemang är mycket viktigt. Dels för att det genererar många gäster till våra hotell men också för att det skapar positiva bilder av staden. De som kommer hit blir ofta väldigt imponerade, säger Kristian Andreasson.

Just nu planeras för en rad nya hotell i Göteborg. Investeringsviljan är stor och staden kommer ha runt 4 000 fler hotellrum under andra halvan av 2020-talet. En ökning med drygt 30 procent jämfört med i dag. Samtidigt byggs det bostäder och arbetsplatser i en omfattning som staden inte har upplevt på många år.

– Hela staden kommer växa och expansionen är positiv för Göteborg. Samtidigt måste vi jobba aktivt med att hitta nya reseanledningar. Vi inom hotellen känner behovet av att vi finns med och kan bidra i det arbetet, säger Alice von Geijer.

En annan roll för hotellgruppen är att vara samtalspartner till beslutsfattare när det gäller stadsplanering och utveckling. Ett hotell bidrar till en levande stadsmiljö genom att det skapar flöde av människor och attraherar både besökare och göteborgare. ”Staycation” har blivit vanligare, alltså när göteborgare eller regionbesökare unnar sig ett veckoslut på hotell istället för att resa bort.

– De initiativ som vi stödjer och utvecklar ska också bidra positivt för göteborgarna. Det ska vara en bra stad att leva i både i dag och i morgon, säger Kristian Andreasson.

22 februari, 2019
av Stefan Gadd
Inga kommentarer

Så samverkar näringsliv och stad om vetenskapliga möten

AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal

AstraZeneca arbetar aktivt tillsammans med Göteborg & Co för att värva stora, internationella medicinska kongresser till Göteborg. Det unika samarbetet startade för ett par år sedan och har redan gett goda resultat.

– Kongresser stärker bilden av Göteborg som forskningsintensiv region och hjälper att få hit kompetens som kan fortsätta bygga spetskunskap, säger Matti Ahlqvist, platschef på AstraZeneca.

Matti Ahlqvist, AstraZeneca

AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal är bara varannan nyrekryterad forskare från Sverige. De övriga kommer från någon annanstans, och är efterfrågade för sin kompetens på många ställen i världen. Därför gäller det att Göteborgsregionen kan hävda sig i konkurrensen.

– De flyttar inte bara hit till oss som företag, utan till Göteborg som en plats i världen där man vill leva. Därför är bilden av staden viktig för oss och internationella kongresser är ett sätt att visa upp platsen och öka kunskapsutbytet.

Under 2016 år formades planerna för hur AstraZeneca skulle kunna arbeta tillsammans med Göteborgs Stad i att värva internationella medicinska kongresser. Tillsammans med mötesavdelningen på Göteborg & Co inleddes ett nära samarbete med att kartlägga möjliga kongresser.

På AstraZeneca i Mölndal finns 2 000 forskare från 50 länder. Bara varannan nyrekryterad forskare är från Sverige

Det är ett långsiktigt arbete. Att övertyga en internationell arrangör att förlägga sin kongress i Göteborg kan ta flera år. Men samarbetet har redan gett resultat, och inte bara genom att man lyckats värva nya kongresser.

– Sättet att jobba skapar i sig ett mervärde internt. Våra medarbetare engageras, stärker den vetenskapliga profilen på hela Göteborg med omnejd och bidrar med något där vi är unika. Det stärker också anledningen till att AstraZeneca finns just här.

Möten är av stor vikt för Göteborg och kommunfullmäktige gav Göteborg & Co i uppdrag att under 2018 ta fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. Syftet är att göra Göteborgs profil som mötesstad ännu starkare och skapa bättre förutsättningar för lokal forskning, företagande och hållbar tillväxt.

En strategisk plan för vetenskapliga möten har tagits fram av Göteborg & Co i samarbete med näringsliv, akademi och stad

Planen blev klar i höstas och en framgångsfaktor som pekas ut är ett fördjupat samarbete med näringsliv och akademi. Därför har flera av de globala företagen i regionen engagerats i arbetet med kartläggning och värvning av möten.

AstraZeneca är ett av dem som har kommit längst i det arbetet. Kanske hör det samman med att företaget också utvecklat nya innovativa arbetssätt på forskningsanläggningen i Mölndal, exempelvis det omtalade BioVenturehub. Men man ser flera fördelar med att Göteborg står värd för fler medicinska möten.

– Förutom att det stärker bilden av Göteborg som en kunskapsintensiv region är det är väldigt utvecklade att människor möts. Våra experter får träffa andra experter och vi får möjlighet att visa upp vår verksamhet på ett sätt som inte kunnat göra annars.

Samarbetet med Göteborg & Co har varit fruktbart för alla parter, anser Matti Ahlqvist. Både för staden, regionen och företaget.

– Det är inga baksidor alls. Det finns ett allmänt intresse från Göteborg att öka besöksnäringen i regionen. Och för oss att bidra till den vetenskapliga profilen och vårt bolags roll för tillväxt och utveckling. Det är en tydligt win-win för både oss och staden.

Denna artikel finns även på engelska här.

25 januari, 2019
av Stefan Gadd
Kommentarer inaktiverade för Welcome to Growthenburg

Welcome to Growthenburg

Ett bildspel från BRG om Göteborgs tillväxt.

Denna vecka har vi rört oss mellan världsdelarna, utan att för den skull lämna Göteborg. Qatar Airways har firat sin nya linje och Landvetter flygplats utveckling varit i fokus. Men det är också filmfestival i stan med 450 filmer från 80 länder.

I mitten av december landade det första planet och i veckan var Akbar Al Baker, VD för Qatar Airways och en av flygvärldens mäktigaste personer, på besök i Göteborg. På en välbesökt presskonferens svarade han på frågor om flyget i allmänhet och sitt bolag i synnerhet. Läs mer om den här.

Qatar Airways med CEO Akbar Al Baker i spetsen höll presskonferens angående den ny öppnade linjen Doha -Göteborg. Med var också Landvetter flygplats chef Charlotte Ljunggren Foto: Tommy Holl

Qatar Airways har flera gånger röstats fram som världens bästa flygbolag och att de startat en linje med fem avgångar i veckan mellan Göteborg och Doha kommer avsevärt att öka tillgängligheten till resten av världen. Det är också en stor fjäder i hatten för Landvetters avgående flygplatschef Lottie Ljunggren och resten av hennes team.

Om det förr var kring älvmynningar och hamnar som städer växte fram, så är i dag flygplatser på väg att bli nästan lika viktiga transportnav för regioner. Det går att se en tydlig koppling mellan bättre tillgänglighet och tillväxt i ekonomin.

På Swedavias årliga seminariedag Take Off så berättade Helena Wiberg Klint, utvecklingsansvarig, om Landvetters framtidsplaner med ny ankomsthall, nytt hotell, ny underjordisk tågstation, Airport City och att 14 000 personer beräknas ha sin anställning på eller kring flygplatsen år 2030.

Göteborg är en relativt liten destination i norra Europa med ett näringsliv som lever av export och där 25 procent är anställda i utlandsägda företag. Det är en forskningsintensiv region med stora företag och en akademi med spetskompetens på hög internationell nivå. Det går inte att underskatta betydelsen av tillgänglighet med resten av världen.

Klimatfrågan är alltid uppe när man pratar om flyget. Så även på Swedavia. Flyg står för 2-3 procent av CO2-utsläppen globalt och den tekniska utvecklingen sker mycket snabbt. Lite klimatskam är inte fel att ha, men då ska det inte bara gälla flygande utan allt annat också. Läs exempelvis vad Jacob Wallenberg säger om klimatfrågan från Davos.

Att uppleva världen från biostolen är 100% hållbart. Göteborgs Filmfestival som invigs i kväll bjuder på resor till 80 länder. Däremot hade det nog varit svårt för festivalens ansvariga att ta hit alla dessa filmer om de inte kunna resa till alla andra festivaler och träffa filmdistributörer och filmbolag på plats. Även där är tillgänglighet en förutsättning för tillväxt.

27 december, 2018
av Stefan Gadd
Inga kommentarer

På Göteborgs födelsedag firar vi framtiden

När Göteborg om några år har jubileum är det inte främst fyra gångna sekler som ska firas. Det är inte heller nuet som ska hyllas. Istället är det framtiden som ska manifesteras. Den som väntar runt hörnet och som kan vara osäker, nyckfull eller helt fantastisk.

På sitt sista möte 2018 fattade Göteborgs kommunfullmäktige ett historiskt beslut. De fastställde förslaget till program för Jubileumsfirandet 2021 och anslog samtidigt den stora summan 100 miljoner kronor i budget.

Det är en ära och ett ansvar att få vara med om planeringen och genomförandet av detta projekt. Men det som egentligen är syftet med firandet är inte att Göteborg har uppnått 400 år av stadsplanering och samhällsbygge. Det verkliga syftet är att fästa blicken mot de kommande 100 åren och vilken stad vi vill lämna över till nästa generation.

För som Fredrik Beckman skriver här så fungerar ett jubileum som en trampolin mot framtiden. Det gällde Göteborg 1923 och det gäller Göteborg 2021.

Då, för 100 år sedan, hämtade man mycket inspiration från ingenjörskonst och teknik. På sätt och vis är det likadant nu, även om den tekniska fascinationen inför att kunna bygga jättestora ånglok eller fartyg har ersatts av vad som kan åstadkommas genom digitalisering och artificiell intelligens. Men då, som nu, förstod man vikten av platser och forum där människor kan mötas för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

Göteborg & Co fick uppdraget att samordna stadens 400-årsjubileum för tio år sedan. Därefter startades en lång rad processer och projekt som fortfarande pågår.

Ibland hörs smått beska kommentarer om att det ena eller andra projektet inte kommer gå i mål under rätt år. Det gäller exempelvis stora hamnkanalen, linbanan och Frihamnen.

Det hade naturligtvis varit trevligt att kunna inviga samtliga under 2021, men det finns andra viktiga poänger. Processer är i gång som annars inte existerat. Göteborgarna har fått upp ögonen för möjligheter som man inte visste fanns och alla tre projekten är trampoliner mot framtiden.

Det finns också många projekt som är, eller på väg att bli, genomförda och klara i tid.

Just nu jobbar några av mina kollegor på Göteborg & Co med planeringen av jubileumsåret. Idéer och förslag har börjat strömma in. Gissa om aktiviteten kommer att öka en bit in på 2019.

Till dess önskar jag alla läsare av Snack om Turism ett riktigt gott nytt år.