Snack om Turism

Nyheter, trender & inspiration om besöksnäringen med Stefan Gadd, Göteborg & Co

Londons nya plan för att utveckla turismen till 2025

| Inga kommentarer

”London Tourists and map” by Diliff

Nyligen släppte London sin vision för hur man ska kunna attrahera ännu fler turister i framtiden. Hur en av världens främsta destinationer vill växa i framtiden är högintressant läsning för alla med intresse av turism och besöksnäring. 

Många älskar London. Världsstaden tog förra året emot drygt 30 miljoner besökare som spenderade nära 15 miljarder pund. Till 2025 vill man öka till 40,4 miljoner besökare och 22 miljarder pund. 

Hur det ska gå till berättar man i dokumentet ”A tourism vision for London” som presenterades av borgmästaren Sadiq Khan i förra veckan. Där finns förslag, tankar och idéer som går att lära sig av. Ämnet är högaktuellt. Många turistorganisationer och destinationer runt om världen brottas just nu med framtidsfrågor. 

Vilken roll kan turismen och besöksnäringen spela i samhällsutvecklingen? Hur ska man bemöta problem med för många turister i små stadskärnor? Tillväxten kommer, men hur hanterar man hållbarhet, både social och miljömässig? 

I Londons fall finns dessutom effekterna av Brexit och nyligen utförda terrordåd att ta hänsyn till. Vill besökarna fortsätta komma och finns det arbetskraft till alla de servicejobb som måste utföras? 

Alla dessa frågor besvaras inte, men finns med. Men det mest intressanta med dokumentet är de som deltagit i arbetet. London & Partners heter stadens officiella destinationsbolag. 

Under arbetet med visionen har London involverat ett hundratal privata och offentliga aktörer. Här finns exempelvis AirBnb, London First, Hilton, London Transport, stora museer och olika intresseorganisationer. Listan över dem som deltagit är lång. 

Vad har man kommit fram till då? Det är inte några revolutioner som lanseras. Det utmynnar i fyra rekommendationer som man vill satsa på: 

  1. Attrahera fler förstagångsbesökare, öka antalet besökare under lågsäsong och sprida till områden där det finns ledig kapacitet, visa upp Londons kultur. 
  2. Öka besökarupplevelsen och förbättra informationen. 
  3. Investera i infrastruktur, kultur och digitalisering så att London klarar av att ta emot fler besökare. 
  4. Utveckla infrastruktur för möten, affärsresande och evenemang. 

I mångt och mycket liknar det vad vi i Göteborg diskuterar just nu. Detta gäller också hur man får med invånarna på tåget mot framtiden och förankrar tillväxten hos dem. Där gäller det att ha en bred ansats och dialog. Annars riskerar man, speciellt i en storstad som London, att hamna där bland annat Barcelona och Venedig är med skarpa protester mot turismen från lokalbefolkningen. 

Istället för de ganska försiktiga, men realistiska, rekommendationerna är det själva arbetssättet som imponerar. Det är bra gjort att samla så många intressenter med skilda egenintressen att sträva mot ett gemensamt mål. Att lyckas med det i en av världens största städer är ingen enkel uppgift. 

Londons borgmästare Sadiq Khan

Engagemanget från högsta politiska ledning i London är avgörande och att invånarna är med på tåget. Sadiq Khan sa så här på presskonferensen: 

– Det är viktigt att alla londonbor tjänar på att turismen växer. Genom att inspirera fler besökare att komma under lugnare perioder som hösten och att hitta dolda pärlor, försäkrar vi oss om att den förväntade tillväxten i besöksantal är hållbar och att turismen och kultursektorn bidrar och fungerar för alla. 

Läs och ladda ner Londons plan här. 

Författare: Stefan Gadd

I hela mitt yrkesliv har jag jobbat med press och media. Sedan 1998 är jag presschef på Göteborg & Co och har varit delaktig i den fantastiska utveckling som staden har genomgått som destination under den tiden. Stora evenemang, möten och kongresser, turism och näringslivsfrågor där syftet alltid är att utveckla vår stad så att den blir bättre både för de som besöker den och för oss som lever här. Åsikter och reflektioner som framförs i den här bloggen är mina egna.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.