Snack om Turism

Nyheter, trender & inspiration om besöksnäringen med Stefan Gadd, Göteborg & Co

Göteborg en av de snabbast växande turiststäderna i Europa

Göteborg kommer växa enormt på båda sidor om älven de kommande åren.

Göteborg kommer växa enormt på båda sidor om älven de kommande åren.

Bland stora europeiska städer så hamnar Göteborg i absoluta toppen när det gäller ökning av både inhemsk och internationell turism. Det visar en jämförande studie av European Cities Marketing. Bara tre tyska städer kan matcha Göteborgs tillväxt de senaste fem åren.

Jämförelsen som gäller åren 2011 – 2015 ingår i den årliga Benchmarking Report från European Cities Marketing (ECM). Stadsturismen ökar rejält på de flesta ställen. De 121 städer som ingår i rapporten har i genomsnitt ökat turismen, räknat i gästnätter, med 5,6 procent under 2015. Hela 20 av städerna ökade med minst 10 procent, däribland Göteborg.

Men den mest fantastiska jämförelsen ur göteborgskt perspektiv är diagrammet här nedan (klicka på det för att förstora). Det visar hur mycket de största städerna ökat de senaste fem åren, både vad gäller inhemsk och internationell turism.Annual-Growth_ECM

Den vågräta axeln visar inhemska gästnätter och den lodräta internationella. Den streckade linjen är genomsnittet för alla städerna. Längst upp till höger hamnar de städer som lyckats bäst. De som ökat mer än snittet både på inhemska och internationella marknaden. De som är ”Boom towns”.

Där återfinns Hamburg, Berlin, Frankfurt och Göteborg. Tre tyska expansiva städer och en svensk. Inte sedan 2006 har Göteborg kommit så bra ut i en internationell jämförelse.

Det finns gott om andra jämförande exempel bland diagrammen i ECM-rapporten. Göteborgs-Posten skrev så här om hur Göteborg är en av de bästa på att attrahera internationella besökare.

Det finns flera förklaringar till Göteborgs fina tillväxt. Och ofta samverkar de genom att förstärka varandra. Här är några:

  1. Tillgänglighet. Fler direktlinjer med flyg till de stora naven i Europa är avgörande för att internationella besökare ska kunna ta sig hit.
  2. Trendigt. Skandinavien och Sverige är trendigt utomlands. Svensk mat, livsstil och natur ses som stilbildare, flera innovativa företag är härifrån.
  3. Infrastruktur. Stora investeringar i nya hotell och anläggningar som Mässan och Liseberg har gjorts sedan 2011 vilket gett kapacitet att växa i och attraherat fler.
  4. Attraktivitet. Göteborg är en alltmer attraktiv destination både för stora möten, evenemangsbesökare och vanliga privatturister.
  5. Expansivt. Framtidsplanerna är enorma. En helt ny stad ska byggas på båda sidor älven vilket ökar intresset från investerare för Göteborg.

Att titta för mycket i backspegeln är inte bra om man vill veta vad som händer i framtiden. Men det ger stärkt självförtroende och visar att den väg som valts hittills varit rätt. Det finns stora utmaningar att hantera för Göteborg och andra städer, men det känns som att besöksnäringen i alla fall är väl förberedd att klara av dem.

Författare: Stefan Gadd

I hela mitt yrkesliv har jag jobbat med press och media. Sedan 1998 är jag presschef på Göteborg & Co och har varit delaktig i den fantastiska utveckling som staden har genomgått som destination under den tiden. Stora evenemang, möten och kongresser, turism och näringslivsfrågor där syftet alltid är att utveckla vår stad så att den blir bättre både för de som besöker den och för oss som lever här. Åsikter och reflektioner som framförs i den här bloggen är mina egna.

Kommentarer är stängda.